Utmaningar för Power Apps över tid

Microsofts Power Platform ger företag stora möjligheter till utveckling av skalbara applikationer till låga kostnader, men också lik klassiskmjukvara så kan applikationerna som utvecklas via Power Platform påverkas av problem som gör att applikationerna inte fungerar som de ska längre. Dessa problem kan lösas med Bl.a. Microsofts Monitor tjänst, eller vår egna förvaltningstjänst som gör det möjligt för företag att fokusera på deras verksamhet utan att oroa sig för sina IT-tjänster.

Power Apps har medfört att Microsoft Power Plattformen har hjälpt företag och organisationer att lösa affärsproblem genom att skapa kostnadseffektiva och säkra low-code applikationer som enkelt kan kommunicera och integreras med resten av Microsoft 365-sviten för att förenkla arbetsdagen och öka produktiviteten.

Livscykeln för att bygga klassiska mjukvaror är mycket lik byggnationen av power platform applikationer (PowerApps), trots detta verkar det som att PowerApps lider som oftast dyker upp efter leveransen då apparna antingen slutar fungera eller förlorar funktionalitet av okända anledningar.

Således ämnar denna artikel att svara på de två vanligaste orsakerna till varför PowerApps kan sluta fungera efter ett tag, och hur du som företag kan bekämpa dessa problem. 

Problem över tid

De två vanligaste problemen PowerApps stöttar på över tid är förändringar i appens datakälla som förstör appen, och funktioner som Microsoft lägger ner efter en period.

Det är allmänt känt för de som bygger PowerApps att man absolut inte får göra ändringar i en datakälla som används av dessa PowerAppar. Oavsett vilken typ av datakälla det gäller, ändrar man något så enkelt som en kolumnnamn som appen använder, så kommer appen att inte kunna hitta kolumnen längre, vilket skapar en massa interna fel i appen vilket resulterar till att appen slutar fungera.

Det är också väldigt vanligt att andra användare och admins tar bort datakällor som de misstänker inte används längre. Det går t.ex inte att se att en sharepoint site är kopplad till en PowerApp, vilket gör att en admin kan omedvetet ta bort siten av misstag, vilket leder till att appen som använder data som sparas i denna site kan gå sönder.

Ett annat problem är feature deprecation. Eftersom att Power Platform är en växande produkt så tillkommer det alltid ny funktionalitet som ersätter den gamla funktionaliteten, och ifall din app använder t.ex en connector som Microsoft väljer att lägga ned, så kommer appen att gå sönder.

Dessa beslut brukar tyvärr inte komma med varningar, särskilt när det är en äldre app som byggdes för några år sen och inte aktivt förvaltas av någon. Då kan det vara svårt att veta om en funktion appen använder kommer att försvinna i framtiden.

En ordentlig lösning

För att ta itu med dessa problem så har Microsoft skapat flera verktyg och metoder som apptillverkare kan använda och följa för att säkerställa ett långt och funktionellt liv för sina appar, där det mest använda verktyget heter PowerApps Monitor.

Monitor är ett verktyg från Microsoft som erbjuder apptillverkare möjligheten att se en ström av händelser från en användares session för att diagnostisera och felsöka problem. Den ger en djup bild av din app genom att logga alla nyckelaktiviteter som sker i appen när den körs. Monitor ger också en bättre förståelse för hur händelserna och formlerna i din app fungerar, så att du kan förbättra prestandan och identifiera eventuella fel eller problem.

Således är Monitor tyvärr inte ett automatiserat verktyg som du enkelt kan aktivera eftersom det är ett manuellt verktyg. Detta innebär att Monitor inte kommer att hitta och fixa eventuella problem som kan uppstå i dina appar, utan är snarare ett verktyg som företag kan använda för att aktivt övervaka och undersöka sina PowerApps.

Detta kräver naturligtvis att företagen har ett standby-team för detta specifika ändamål, vilket kan vara både kostsamt och ineffektivt. För att bekämpa dessa problem föddes Power Platform Management.

Meltlakes Power Platform Management är en flexibel och kostnadseffektiv tjänst som hjälper företag att övervaka, underhålla och förbättra sina Power Platform-applikationer och tjänster. Den erbjuder ett team i beredskap som kommer att känna till alla dina applikationer och tjänster. Detta ger dig flera kanaler för att rapportera problem och förfrågningar, veckovisa och månatliga statusmöten och mycket mer.

Om du vill veta mer om Meltlakes Power Platform Managed Services, hör av dig till vår affärsansvarig Eveliina Ormio: eveliina.ormio@meltlake.com.

Om du tyckte att den här artikeln var informativ, se till att kolla in vår artikel om hur Microsoft's Power Platform kan minska dina IT-relaterade kostnader och samtidigt förbättra dina anställdas produktivitet.