60.1699°N

Business Applications

Vi lyfter affärsverksamhetens ledning och utveckling till en ny nivå med affärsversamhetlösningar

24.9384°E

Till hjälp i alla skeden av förändringen

Vi stöder dig i alla skeden av förändringen. Att tillsammans kartlägga behoven och utmaningarna skapar grunden för att göra gemensamt. Vi behärskar omformande av processer och applikations- och dataarkitektur. Vi genomför nya individuella applikationslösningar, förankrar nya arbetssätt och erbjuder stöd i verksamhetssättens förändring, alltid med medarbetarupplevelsen i fokus.

Vi lyfter fram data i ett format som är lätt att förstå och som möjliggör bättre beslutsfattande. Våra experter kan sparra ert rapporterings- och analysteam och arbeta som utvecklingsexperter eller vid behov ansvara för genomförandet av hela rapporteringen från början till slut. Vi finner alltid lösningar med hjälp av den bästa praxis. Vårt erfarna team får tack särskilt för högklassiga genomföranden och kundorienterade verksamhetssätt.

Utmaningar framför vilka vi är som bäst

Genuint intresse för våra kunders affärsverksamhet möjliggör smarta lösningar med hjälp av vilka affärsverksamhetens mål uppnås och arbetstagarnas vardag underlättas.

01°

Utveckla affärsverksamhetens processer med smarta lösningar


Kartläggning av nuläget och dagens utmaningar och modellering av nya affärsverksamhetsprocesser tillsammans med medarbetarna möjliggör den bästa möjliga lösningen.

Vi känner Microsoft-teknikerna och hjälper vid valet av verktyg som lämpar sig för behoven och system som man inte endast kan utan också vill använda.

02°

Fokusera på det väsentliga och automatisera rutinuppgifter


Power Platform är din lösning på förenkling av processer, digitalisering och automatisering av rutinuppgifter. Gör utvecklingen av applikationer som förbättrar arbetets produktivitet en del av affärsverksamheten och vardagen.

Förbättra medarbetarupplevelsen och ge dina arbetstagare en möjlighet att fokusera på det väsentliga.

03°

Digitalisera affärsverksamhetens delområden och koncentrera informationen där var den behövs


Skapa heltäckande förståelse av organisationens verksamhet och presentera nödvändig information på rätt plats vid rätt tidpunkt. Med hjälp av Dynamics 365-tekniken kan du modernisera processerna inom försäljning, marknadsföring och kundservice till en enda helhet.

Säkerställ den bästa möjliga kundupplevelsen för dina kunder med hjälp av täckande kundförståelse.

04°

Fatta bättre beslut genom att utnyttja data på rätt sätt


Bli inte ensam med rapporteringslösningarna. Vi kartlägger behoven och genomför Power BI-lösningar på ett kundorienterat sätt. Vi kan bli en del av teamet i din organisation och hjälpa över utmaningar eller vidareutveckla och upprätthålla det som redan finns.

Vi gör molnbaserade datalager och vid behov även Azure Data Platform – eftersom enbart Power BI alltid helt enkelt inte räcker. 

Vill du veta mera?

Vi berättar gärna mer!
Ring, skicka ett mail eller kontakta oss via formuläret.

Minna Marttinen Meltlake

Minna Marttinen

Business Applications Lead

Timo Hyväoja Metlake

Timo Hyväoja

CEO, Business Applications Sales

timo.hyvaoja@meltlake.com+358 41 53 4632 8
Kontakta oss