60.1699° N

Modern Work

Möjliggör en smidig arbetsdag för alla

24.9384° E

Förkämpar för modernt arbete till din tjänst

Vi på Meltlake utvecklar tjänster inom intern kommunikation, moderna arbetsmiljöer och arbetssätt med hjälp av tjänstedesign. En lyckad förändring startar från att affärsverksamhetens och arbetstagarnas behov kombineras och möjligheten till en bättre medarbetarupplevelse planeras. Vi introducerar nya verksamhetssätt i praktiken med beaktande av de möjligheter som tekniken erbjuder. Effektiv användning av Microsoft 365-miljön möjliggör en smidig arbetsdag för varje medarbetare.

Meltlakes team för modernt arbete består av erfarna proffs med en passion för planering och utveckling av moderna arbetssätt och digitala arbetsmiljöer. Att göra tillsammans, öppenhet och professionalism är teamets grundpelare. Via gedigen erfarenhet och praktiska projekt uppstår en vision av hurdana steg vi behöver för att uppnå de eftersträvade resultaten och de önskade förändringarna i arbetskulturen.

Ta nästa steg mot ett modernt arbete tillsammans med oss

Ingen organisation är den andra lik, och det finns inte ett enda korrekt sätt att taseet mot modernt arbete. Oberoende av om du redan kommit långt eller om du just nu inleder din resa kan vi sätta fart.

01°

Möjliggör förändring med hjälp av tjänsten Modern Work Coach°


Vår coach inom modernt arbete stöder din organisation i förändringen. Vi hjälper dig att uppnå tillsammans ställda mål och arbetar med dig vid varje skede av resan mot modernt arbete.

Modern Work Coach° fungerar som en länk mellan ledningen och arbetstagarna samt tekniken och människorna. Coachen utbildar, vägleder, ger anvisningar, tipsar, lyssnar och är närvarande när hjälp behövs.

02°

Flytta dig kontrollerat mot nytt med hjälp av det moderna arbetets färdplan


Kartläggning av nuläget, med arbetarnas delaktighet, validering och prioritering av utmaningar, möjligheternas inspiration och innovation tillsammans skapar resultat. Vi kombinerar tjänstedesignmetoder med den bästa praxis som hundratals projekt medfört och med de möjligheter som de senaste Microsoft-teknikerna erbjuder.

Slutresultatet är en kontrollerad plan och tydliga stegmärken mot modernt arbete och en smidig (arbets)vardag.

03°

Utveckla den interna kommunikationen och modernisera intranätet


Tiden då SharePoint var synonymt med intranät är förbi. Vi erbjuder moderna intranetlösningar för utveckling av övergripande kommunikation: SharePoint + Teams + Viva Connections.

Vi utarbetar med dig bland annat en kartläggning av behov gällande den interna kommunikationen, skapar användarstigar och genomför en förundersökning av intranätet för konkurrensutsättning. Hos oss får du hela paketet med erfarenhet av hundratals intranät: allt från koncept till tekniskt genomförande av högsta kvalitet, ständigt stöd och coachning av innehållsleverantörer.

04°

Stöd teamens arbete och förnyandet av verksamhetssätt


Visste du att du troligen utnyttjar endast en liten del av möjligheterna som Teams erbjuder? Ta användningen av Teams till en helt ny nivå med vår engagerande Co-Creation-modell som hjälper dig att göra nyttan av nya tekniker en del av teamens vardag.

En Modern Work Coach skapar och utvecklar teamens spelregler. Hen undersöker teamens kommunikation och samarbete och löser utmaningar i dessa tillsammans med teamet. Smidigt arbete förbättrar medarbetarupplevelsen, engagerar arbetstagarna och effektiviserar hela organisationens verksamhet.  

Vill du veta mer om det moderna arbetets möjligheter?

Vi vill gärna diskutera med dig mer! 
Ring, skicka ett meddelande eller kontakta oss via formuläret.

Karoliina Kettukari Meltlake

Karoliina Kettukari

Modern Work Lead

karoliina.kettukari@meltlake.com
Timo Hyväoja Metlake

Timo Hyväoja

CEO, Modern Work Sales

timo.hyvaoja@meltlake.com+358 415 346 328
Kontakta oss