60.1699°N

Affärslösningar från människor till människor

Så att den föränderliga världens möjligheter alltid är inom räckhåll

24.9384°E

En hållbar framtid förenar människa och teknologi

01°

ÖKA PRODUKTIVITETEN


Digitalisera, strömlinjeforma och automatisera affärsverksamhetens processer. Lyft fram medarbetarupplevelsen genom att utveckla lösningar, tillämpningar och moderna arbetssätt som hjälper alla att uppnå mer med mindre ansträngning.

02°

UTNYTTJA POTENTIALEN


Byggen hållbar förändring i din organisation. Gör det möjligt att lära sig nytt och ge arbetstagarna styrkan att skapa idéer, innovera och utveckla en smidigare arbetsvardag – oberoende av roll och arbetsbeskrivning.

03°

OPTIMERA KOSTNADERNA


Utnyttja till fullo de tjänster och användningsrätter – dvs. licenser – som du redan betalar för. Bli inspirerad, öka din förståelse av teknologiers möjligheter och säkerställ att investeringarna ger avkastning.

Det senaste

I kärnan av affärsverksamhetens utveckling

Meltlake is Microsoft Solutions Partner

Större komplexitet och kontinuerlig förändring utmanar affärsverksamhetens normer med rekordfart. Vi är din erfarna partner när du vill öka organisationens produktivitet och minimera risker och kostnader. Vår verksamhet grundar sig på övergripande och omfattande kännedom om Microsoft-tekniker. Vi hjälper till vid valet av verktyg som lämpar sig för behoven och system som man inte bara kan utan också vill använda. Våra erfarna proffs och systematiska verksamhetssätt säkerställer ett slutresultat av hög kvalitet för kunden. 

Trots att vi pratar mycket om teknologier och affärsverksamhetens möjligheter skapar vi alltid lösningar för människor. Vi stöder organisationen i varje skede av resan mot förändring. Vi förnyar arbetssätt och bygger älskvärda och innovativa lösningar och tillämpningar. I vårt arbete utnyttjar vi tjänstedesign och vårt tillvägagångssätt beaktar organisationens individuella behov på ett övergripande sätt. Vårt arbete fokuserar på medarbetarupplevelsen och på att utveckla organisationens verksamhetssätt.

Meltlake services

Cloud & Data

Utveckla behändiga applikationer, modernisera föråldrade IT-miljöer och bygg skalbara molnlösningar som tål morgondagen

Modern Work

Möjliggör förändring, effektivisera organisationens och arbetstagarnas produktivitet och förbättra medarbetarupplevelsen

Business Applications

Digitalisera delområdena inom din affärsverksamhet och möjliggör utvecklingen av processer genom att göra automatisering och data tillgängliga för alla

Modern work

Möjliggör förändring, effektivisera organisationens och arbetstagarnas produktivitet och förbättra medarbetarupplevelsen

Cloud & Data

Utveckla behändiga applikationer, modernisera föråldrade IT-miljöer och bygg skalbara molnlösningar som tål morgondagen

Business Applications

Digitalisera delområdena inom din affärsverksamhet och möjliggör utvecklingen av processer genom att göra automatisering och data tillgängliga för alla

Meltlake services picture

Ska vi samarbeta?

Vill du höra mer eller kanske gå igenom situationen i din egen organisation?
Skicka oss ett meddelande!

Kontakta oss